[ Arduino&Android ] “Quadcopter WIFI” โดรนควบคุมผ่านสัญญาณไวไฟ

ปัจจุบันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ทุกวัน ผมจึงได้ทำการศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง Drone หรือ Quadcopter ซึ่งมันถูกกว่าการซื้อแบบสำเร็จรูปมาก และยังสามารถแก้ไข ปรับแต่ง Hareware หรือ Software ได้อีกด้วย

– บอร์ดควบคุมการบินพัฒนาโดยภาษา C++ หรือ Wiring บน Arduino IDE
– โปรแกรมควบคุมการบิน(รีโมท)พัฒนาโดยภาษา Java บนระบบ Android
– สามารถควบคุมผ่านโปรแกรมใน PC ได้

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
– Arduino UNO R3 + ESP8266 + GY521 + MOTOR x4 + ESC x4
– Android

พัฒนาโดย
นาย ภูมิรวิชย์ นพภาเพชรทองคำ

โปรดแสดงความคิดเห็น