[ Arduino&Android ] “Quadcopter WIFI” โดรนควบคุมผ่านสัญญาณไวไฟ

ปัจจุบันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ทุกวัน ผมจึงได้ทำการศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง Drone หรือ Quadcopter ซึ่งมันถูกกว่าการซื้อแบบสำเร็จรูปมาก และยังสามารถแก้ Read more about [ Arduino&Android ] “Quadcopter WIFI” โดรนควบคุมผ่านสัญญาณไวไฟ[ อ่านต่อ ]