เว็บไซต์โปรแกรมเมอร์ฝึกหัด สอนการเขียนโปรแกรมและไมโครคอนโทรลเลอร์

ภูมิรวิชย์ดอทคอม

เราได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและไมโครคอนโทรลเลอร์ไว้ที่นี่ Phumrawit.com
Go to Arduino

Arduino

บทความเกี่ยวกับการใช้งาน Arduino ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิเช่น ESP8266

Go to Programming

Programming

บทความต่างๆเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB.NET, C#, C++, JAVA

Go to IT News

IT News

บทความและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี

Go to MyProject

MyProject

รวบรวมผลงาน ที่ผมได้เคยทำเก็บไว้เพื่อใช้ศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจ

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ นายภูมิรวิชย์ นพภาเพชรทองคำ | ชื่อเล่น บอส อายุ 21 ปี
ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์


  • เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# , VB

  • มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C++, Java, Javascript, PHP, เป็นอย่างดี

  • มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา Mysql, PHP, HTML/CSS, WordPress

  • มีความรู้ความเข้าใจวงจรอิเล็กทรอนิกส์พอสมควร

บทความ

รวมบทความเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่ออ่านและศึกษา